Entidades Colaboradoras

ASPADEZA RECIBE UNHA AXUDA DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

ASPADEZA recibíu unha subvención de 5.325,22€ para un proxecto de «Autonomía e respiro familiar», a través da convocatoria de subvencións dirixidas ás entidades sen fins de lucro para actuación no ámbito de servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude para o ano 2019

Dito proxecto ten un dobre obxectivo:

– Mellorar a autonomía das persoas con discapaciade intelectual e formalas para unha vida mais independente

– Mellorar a calidade de vida das súas familias ofrecéndolle un servizo de respiro familiar que lles permita ter momentos de descanso, ocio e tempo libre.

ASPADEZA BENEFÍCIASE DOS PROGRAMAS DE EMPREGO XUVENIL

A nosa entidade foi beneficiaria dunha axuda da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Consiste na contratación de 1 mozo desempregado, durante 7 meses, para a realización do servizo «Mellorando a autonomía das persoas con discapacidade». Dita axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil nun 91,89%.

Dito programa iniciouse o 28 de outubro de 2019 e para levalo a cabo contratátouse unha coidadora. A finalidade é apoiar o traballo realizado no centro de día da nosa entidade.

Os obxectivos a acadar serán:

  • Apoiar o traballo realizado  no centro de día
  • Mellorar a atención e os servizos prestados na entidade
  • Ensinar, ás persoas con discapacidade, novas habilidades para unha vida máis independente
  • Formar ós usuarios do centro en habilidades socio laborais

Os resultados esperados son: por unha parte mellorar os servicios prestados e incrementar as actividades realizadas e por outra contribuír a que a profesional contratada adquira as habilidades necesarias para o traballo co colectivo de persoas con discapacidade intelectual e mellore as súas perspectivas laborais.

Logo Conselleria politica social

Logo conselleria emprego    FSE inviste futuro

  

descarga

Logo concello       descarga (3)

Fundacion_once_new (3)       logo la caixa