Atención psicolóxica

O Servicio de Atención Psicolóxica está orientado ó traballo cos usuarios, familias e pofesionais dos dous centros.

As actividades que se realizan dentro de dito servicio son as seguintes:

 

  • Entrevistas con usuarios e familias
  • Avaliación psicolóxica e das habilidades dos usuarios
  • Planificación, elaboración e avaliación dos programas de intervención individuais
  • Asesoramento e orientación ás familias
  • Asesoramento ós profesionais do centro
  • Planificación e posta en marcha de talleres grupais (relaxación, saúde buco-dental, estimulación cognitiva, taller de benestar, talleres de autoimaxe…)
  • Orientación laboral e realización de xornadas de formación prelaboral
  • Elaboración de fichas de coñecemento persoal dos usuarios do centro
  • Atención directa e intervención cos usuarios do centro