Traballo social

Dende o  Servicio de Traballo Social  realízanse intervencións dirixidas ó tratamento dos aspectos sociais que configuran a vida das persoas con discapacidade intelectual as  súas familias.

Algunhas das intervencións realizadas dende este  servicio son:

  • Información e orientación ás familias e usuarios (realización de entrevistas, xestión de recursos, elaboración de fichas e informes sociais, realización de charlas informativas…)
  • Coordinación: entre os membros do equipo, cos Servicios Sociais e con outras Institucións
  • Intermediación: entre a Xunta Directiva e as familias
  • Programación: deseño e planificación de proxectos para a Asociación e control e supervisión dos mesmos.