Transporte

O  Servicio de Transporte ten  como obxectivo garantir a asistencia dos usuarios ós servicios e actividades que promove a entidade.

ASPADEZA conta con tres furgonetas de 9 prazas para realizar dito servicio (unha delas adaptada para persoas con mobilidade reducida)